Intervicis

 

De bomen en het bos.

 

 

Advies

Intervicis maakt voor elk vraagstuk een grondige analyse in overleg met de opdrachtgever. Tijdens het proces volgt regelmatig overleg, waarbij een flexibele instelling het mogelijk maakt om zaken tussentijds anders aan te pakken dan eerder is afgesproken. U krijgt het best denkbare advies gepresenteerd met als doel u en uw organisatie te versterken.

Interim management
Als de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komt door langdurige afwezigheid van één of meer senior managers of directieleden is interim management een snelle en adequate oplossing. Vaak worden onze interim managers ingezet bij grootschalige veranderingen als een reorganisatie of fusie bij uw bedrijf. Deze zaken vereisen specifieke kennis en vaardigheden en die zijn niet altijd in huis.

Intervicis beschikt over een team door de wol geverfde interim managers, allen op senior management of directieniveau, in verschillende vakgebieden en bekend met diverse branches, die snel inzetbaar zijn binnen uw bedrijf; individueel of desnoods als team.

HR-advies

In het midden- en kleinbedrijf is personeelszaken vaak een taak die door directie of een andere functionaris erbij wordt gedaan. Hierdoor ontbreekt soms  de aandacht voor ontwikkelingen op dit toch complexe vakgebied. Personeelskosten zijn vaak de hoogste kostenpost binnen het bedrijf, maar gelijktijdig vormen zij ook een belangrijke bron van opbrengst.

Voor een klein bedrijf is het meestal niet zinvol om een professioneel opgeleide functionaris in dienst te hebben. Intervicis kan als adviseur optreden bij kleine en middelgrote ondernemingen bij het opstellen van arbeidsvoorwaarden, maar ook bij het begeleiden van ontslagzaken. Speciaal voor het MKB heeft Intervicis een transparant abonnement ontwikkeld onder de naam de MKB PéZèt Functionaris. Lees hierover meer.

BAVO-methode
Elk bedrijf streeft naar een zo eerlijk en transparant mogelijk systeem van beloning, gekoppeld aan duidelijke criteria. De belangrijkste onderdelen zijn: functies, salarissen en beoordelingen. Een goed systeem vereist samenhang en dat is lastig in te vullen. Systemen, die het functioneren van uw medewerkers in beeld brengen, zijn vaak duur en complex.

Intervicis heeft daarom de BAVO-methode ontwikkeld. Een systeem dat bestaat uit drie met elkaar samenhangende modules om effectief prestaties van medewerkers te sturen en te verbeteren. Deze methode is uitvoerig getest en is toepasbaar in elke bedrijfssituatie. Lees hierover meer

    Volg ons op: volg ons op LinkedIn volg ons op YouTube

    © Copyright 2013 - Intervicis | Disclaimer